หน้าแรก | ข่าวสาร | ติดต่อเรา | กระดานข่าว | ดาวน์โหลด | FAQ
   
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
เมนูหลัก
ค้นหา
สถานีอนามัยในเครือข่าย
สถาพอากาศวันนี้
เวบไซด์น่าสนใจ
คำนวนบำเหน็จ บำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิบัตร

ยื่นแบบเสียภาษี

เช็คความเร็วอินเตอร์เนต

เว็บแห่งการเรียนรู้ XOOPS

ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชาวสาธารณสุขอำเภอชุมแสง


สนใจแลกลิงก์นำโค้ดข้างล่างนี้
ไปติดที่เว็บของท่านแล้วแจ้ง
webmaster@
chumsaenghealth.org


สสอ.ชุมแสง

,
 
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอำเภอหนึ่งใน 13 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ห่างจาก จังหวัดนครสวรรค์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 39 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 716.72 ตร.กม หรือประมาณ 447,953 ไร่
อาณาเขต ::

ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอบางมูลนาก และอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดต่อ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอหนองบัว อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์


พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มดินเหนียว มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำน่าน ไหลผ่านตำบลฆะมัง พิกุล เกยไชย พันลาน โคกหม้อ ทับกฤช ทับกฤชใต้ และ แม่น้ำยม ไหลผ่านตำบลท่าไม้ ซึ่งแม่น้ำทั้งสองสายไหล มาบรรจบกันที่ตำบลเกยไชย และไปรวมกับแม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
นอกจากนี้ยังมีลำคลองที่สำคัญ ได้แก่ คลองจระเข้เผือก คลองโพธิ์หนองยาว คลองบางเคียน เป็นต้น และยังมีหนองบึงอีก 25 แห่ง
ลักษณะทางภูมิศาสตร์การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 12 ตำบล 126 หมู่บ้าน 9 ชุมชน
ตำบลเกยไชย 17 หมู่บ้าน
ตำบลหนองกระเจา 14 หมู่บ้าน
ตำบลทับกฤช 14 หมู่บ้าน
ตำบลท่าไม้ 15 หมู่บ้าน
ตำบลบางเคียน 14 หมู่บ้าน
ตำบลพิกุล 10 หมู่บ้าน
ตำบลไผ่สิงห์ 10 หมู่บ้าน
ตำบลพันลาน 8 หมู่บ้าน
ตำบลโคกหม้อ 8 หมู่บ้าน
ตำบลฆะมัง 8 หมู่บ้าน
ตำบลทับกฤชใต้ 8 หมู่บ้าน
ตำบลชุมแสง 9 ชุมชน
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เทศบาล 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองชุมแสง และ เทศบาลตำบลทับกฤช
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.) 11 แห่ง
จำนวนประชากร (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2549)

ทะเบียนราษฎร์ 68,619 คน
ชาย 33,266 คน (ร้อยละ48.48) หญิง 35,353 (ร้อยละ 51.52)

จำนวนหลังคาเรือน 18,699 หลังคาเรือน
    


ข้อเสนอแนะเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้ส่งแต่ละท่าน ทางเว็บไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง