หน้าแรก | ข่าวสาร | ติดต่อเรา | กระดานข่าว | ดาวน์โหลด | FAQ
   
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
เมนูหลัก
ค้นหา
สถานีอนามัยในเครือข่าย
สถาพอากาศวันนี้
เวบไซด์น่าสนใจ
คำนวนบำเหน็จ บำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิบัตร

ยื่นแบบเสียภาษี

เช็คความเร็วอินเตอร์เนต

เว็บแห่งการเรียนรู้ XOOPS

ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชาวสาธารณสุขอำเภอชุมแสง


สนใจแลกลิงก์นำโค้ดข้างล่างนี้
ไปติดที่เว็บของท่านแล้วแจ้ง
webmaster@
chumsaenghealth.org


สสอ.ชุมแสง

,
 
ติดตั้งฟอนด์ไทย
ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 16/10/2010 18:40:00 (1812 ครั้งที่อ่าน)

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบในโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมดจำนวน ๑๓ ฟอนต์ ให้จัดพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เลขไทย
สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.moph.go.th/download/
หรือคลิกเลือกดังนี้
1. คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน Font TH
2. รวม font ทั้งหมด 13 font
3. เฉพาะชุด TH Sarabun font เท่านั้น
4. ดูตัวอย่าง Font TH ได้ที่นี่
เรื่องอื่นๆใน ข่าวคอมพิวเตอร์

ครม.เห็นชอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข เป็นวิชาชีพสาขาที่ 7
ส่งมาโดย admin เมื่อ 15/7/2010 8:10:00 (2246 ครั้งที่อ่าน)

คลิ๊กดูรายละเอียด


วันนี้ (13 กรกฎาคม 2553) ที่โรงแรมปรินซ์พาเลข กรุงเทพฯ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ส่งกฤษฎีกาตามขั้นตอน กระบวนการตามกฎหมาย

นายจุรินทร์กล่าวว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นกฎหมายที่จะยกระดับงานด้านการควบคุมป้องกันโรคขึ้นเป็นวิชาชีพ เพราะก่อนหน้านี้มีทั้งหมด 6 วิชาชีพ ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการรักษาพยาบาลเป็นหลัก และพระราชบัญญัตินี้จะครอบคลุมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งสถานีอนามัยทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการสาธารณสุข ที่รอคอยกันมาเป็นเวลานาน ขณะนี้ก็ถือว่าได้นับหนึ่งอย่างเป็นทางการ โดยจะมีการตั้งสภาวิชาชีพขึ้นมาเพื่อควบคุมการปฏิบัติหน้าที่กันเอง ทั้งในส่วนของภารกิจที่จดทะเบียนและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขณะเดียวกันกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการควบคุมจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพสาธารณสุข กฎหมายฉบับนี้จะมีหลักการสำคัญคือจะต้องไม่ไปซ้ำซ้อนกับพระราชบัญญัติวิชาชีพอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว 6 วิชาชีพ เช่น แพทยสภา เภสัชกรรม สภาการพยาบาล เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ไม่เป็นการสกัดกั้นวิชาชีพใหม่ ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วย

นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า หลังจากพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ มีระยะเวลาบทเฉพาะกาล 60 วัน โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะทำหน้าที่นายกสภาไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาฯเสร็จสิ้น และมีการเลือกนายกสภาต่อไป ตามพระราชบัญญัติ“การมีพระราชบัญญัตินี้ จะช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีมาตรฐาน มีกรอบจรรยาบรรณควบคุมโดยใช้หลักการของการจัดตั้งสภาวิชาชีพการสาธารณสุขเพื่อควบคุมกันเอง ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนและผู้รับบริการ ต่อไปนี้ก็จะมีจรรยาบรรณวิชาชีพมีมาตรฐานกำหนด ไม่ใช่ว่าปฏิบัติแบบรวม ๆ เหมือนกับปัจจุบัน ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติไม่ดี แต่การมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เป็นการพัฒนามาตรฐานจรรยาบรรณอีกระดับหนึ่ง ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้น” นายจุรินทร์ กล่าว************************************** 13 กรกฎาคม 2553


เรื่องอื่นๆใน ข่าวชาวชุมแสง

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เข้าศึกษาหลักสูตร
ส่งมาโดย admin เมื่อ 28/2/2009 18:22:08 (2469 ครั้งที่อ่าน)

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ รายละเอียดดังนี้


เรื่องอื่นๆใน ข่าวการศึกษา/การย้าย/สมัครสอบ

แบบรายงานการออกกำลังกาย ปี 2552
 ส่งมาโดย admin เมื่อ 8/2/2009 7:45:24 (2579 ครั้งที่อ่าน)

การประเมินการออกแรง/ออกกำลังกายของประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปในระดับหมู่บ้านปี2552
การประเมินการออกแรง/ออกกำลังกายของประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปในระดับหมู่บ้าน ให้ใช้วิธีการสุ่มสำรวจ และสัมภาษณ์เก็บข้อมูลดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่สอ.สำรวจจำนวนประชากรอายุ 15ปีขึ้นไปของแต่ละหมู่ว่ามีจำนวนทั้งหมดเท่าไร และจัดทำทะเบียนรายชื่อประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปเรียงตามบ้านเลขที่ของแต่ละหมู่ จากนั้นคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง และจำนวนหลังคาเรืองกลุ่มตัวอย่างโดย
1.1 การคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
- ถ้าประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในหมู่บ้านมีจำนวนน้อยกว่า 100 คน สุ่มร้อยละ 100 ของจำนวนประชากรกลุ่มดังกล่าว
- ถ้าประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในหมู่บ้านมีจำนวน100 -999 คน สุ่มร้อยละ 25 ของจำนวนประชากรกลุ่มดังกล่าว
- ถ้าประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในหมู่บ้านมีจำนวน1,000-9,999 คน สุ่มร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรกลุ่มดังกล่าว
- ถ้าประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในหมู่บ้านมีจำนวน 10,000 คน สุ่มร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรกลุ่มดังกล่าวแต่ไม่เกิน 2,500 คน
รายละเอียดและแบบรายงานให้สอ.ดาวน์โหลดตามไฟล์ที่แนบมา


เรื่องอื่นๆใน ส่งรายงาน/แบบรายงาน

กำหนดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2550
ส่งมาโดย admin เมื่อ 19/11/2007 11:10:00 (901 ครั้งที่อ่าน)

2 พฤศจิกายน 2550 ประชุมประจำเดือน เวลา 8.30 ห้องประชุม สสอ.ชุมแสง
8-9 พฤศจิกายน 2550 อบรม อสมช. ที่วัดต้นโพธิ์
20 พฤศจิกายน 2550 ประชุมชี้แจงบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เวลา 8.30-16.30 ห้องประชุมเทพธิดา โรงแรมพิมานรายละเอียดเพิ่มเติม21 พฤศจิกายน 2550 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เวลา 8.30 ห้องประชุมโรงพยาบาลชุมแสง นวก.สอ.ทุกคน


เรื่องอื่นๆใน กำหนดการอบรม/ประชุม