หน้าแรก | ข่าวสาร | ติดต่อเรา | กระดานข่าว | ดาวน์โหลด | FAQ
   
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
เมนูหลัก
ค้นหา
สถานีอนามัยในเครือข่าย
สถาพอากาศวันนี้
เวบไซด์น่าสนใจ
คำนวนบำเหน็จ บำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิบัตร

ยื่นแบบเสียภาษี

เช็คความเร็วอินเตอร์เนต

เว็บแห่งการเรียนรู้ XOOPS

ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชาวสาธารณสุขอำเภอชุมแสง


สนใจแลกลิงก์นำโค้ดข้างล่างนี้
ไปติดที่เว็บของท่านแล้วแจ้ง
webmaster@
chumsaenghealth.org


สสอ.ชุมแสง

,
 
ข่าวคอมพิวเตอร์ : รายงานการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน USO ระบบ CDMA
ส่งมาโดย admin เมื่อ 29/10/2007 14:07:25 (2803 ครั้งที่อ่าน)

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-5623-2001–6 ต่อ 128
ที่ นว 0027/ว5070 วันที่ 24 ตุลาคม 2550
เรื่อง การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0027/E632 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2550 ได้แจ้งว่ากำลังดำเนินการขออนุมัติติดตั้งโทรศัพท์ (ในหลักการ) ให้กับสถานีอนามัยที่ได้รับการขยายให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานฯ (USO) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับแจ้งจาก กสท. ว่าให้สถานีอนามัยที่ได้รับการขยายให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน จำนวน 75 แห่ง สามารถทดลองใช้งานในระบบ USO ของ กสท. ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 และหากทดลองใช้แล้ว สถานีอนามัยใดประสงค์จะใช้บริการก็ให้แจ้งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 โดยมีข้อจำกัด ดังนี้
1. สถานีอนามัยที่ยังไม่มีโทรศัพท์พื้นฐาน เมื่อทดลองใช้แล้วและต้องการจะติดตั้งเพื่อใช้บริการต่อไป ให้แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งโทรศัพท์ (ในหลักการ)
2. สำหรับสถานีอนามัยที่มีโทรศัพท์พื้นฐานประจำอยู่แล้วที่ไม่ใช้ของ กสท. หากต้องการจะใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของ กสท. ให้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง โดยยกเลิกการใช้บริการหมายเลขเดิมและขอใช้บริการโทรศัพท์ของ กสท.แทน หากสถานีอนามัยใดไม่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง ให้สถานีอนามัยนั้นใช้บริการหมายเลขเดิมต่อไป

ทั้งนี้ สถานีอนามัยแต่ละแห่งสามารถติดตั้งโทรศัพท์ได้เพียง 1 เลขหมาย และขอได้แจ้งให้สถานีอนามัยที่มีรายชื่อดังกล่าวทราบต่อไปด้วย

ภักดี พงษ์พูล
(นายภักดี พงษ์พูล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 8 ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
.........................................................................................................................
ให้ทุกสอ. download หนังสือที่แนบมาพร้อมนี้แล้วทำบันทึกข้อความตอบกลับที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้วยครับ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ